Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

background-image

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ

A. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διαθέτει υπηρεσία παραπόνων. Για κάθε παράπονο/ ερώτημα σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ:

 • τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο (call center) 210-6180011, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας
 • ηλεκτρονικά στο info@telegnous.gr με θέμα «Παράπονα» ή «Ερώτημα»
 • ταχυδρομικά στην διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Ριζαρείου 12, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233).

Τυχόν προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχετε κατά την υποβολή των παραπόνων σας θα διατηρούνται για διάστημα ενός έτους.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον DPO της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στο τηλέφωνο 2106180011 ή στην Δ/νση Ριζαρείου 12, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@telegnous.gr.

Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 • 1. Αιτήσεις

  Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διαθέτει τα κάτωθι πρότυπα αιτήσεων, με τα οποία μπορείτε εύκολα και αποτελεσματικά να ασκήσετε τα δικαιώματα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την επεξεργασία στην οποία προβαίνει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ:

  Αφού τα συμπληρώσετε, αποστείλτε τα στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Ριζαρείου 12, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233) ή στο info@telegnous.gr.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την άσκηση του δικαιώματος σας απαιτείται η αποστολή ΜΟΝΟ των συμπληρωμένων προτύπων Αιτήσεων και όχι άλλων εγγράφων. Τυχόν άλλα έγγραφα που αποσταλούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα καταστρέφονται άμεσα. Αν, για την διαμόρφωση απάντησης επί του Αιτήματος, είναι αναγκαία συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να μας τα αποστείλετε.

 • 2. Γνήσιο Υπογραφής

  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει

  • να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησής σας σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Tμήμα ή μέσω gov.gr.
  • Εναλλακτικά, οι Αιτήσεις που στέλνονται μέσω email μπορούν να φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ηλεκτρονική υπογραφή με συνοδεία σχετικού ψηφιακού πιστοποιητικού) αντί επικύρωσης από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Tμήμα. Αιτήσεις χωρίς τη συγκεκριμένη επικύρωση δεν θα γίνονται δεκτές.

  Παρακαλούμε διαβάστε για την ψηφιακή υπογραφή και την εγκυρότητα της εδώ. Ο κατάλογος με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης για έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής βρίσκεται εδώ.

  Σε καμία περίπτωση η ηλεκτρονική υπογραφή δεν ταυτίζεται με φωτοτυπία ή scanning της υπογραφής και αποστολής της με e-mail.