ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διαθέτει υπηρεσία παραπόνων. Για κάθε παράπονο/ ερώτημα σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ:

  • τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο (call center) 210-6180011, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας

  • ηλεκτρονικά στο info@telegnous.gr με θέμα «Παράπονα» ή «Ερώτημα»

  • ταχυδρομικά στην διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Λεωφόρος Κηφισίας 56 και Δελφών, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125).

Τυχόν προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχετε κατά την υποβολή των παραπόνων σας θα διατηρούνται για διάστημα ενός έτους.

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον DPO της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στο τηλέφωνο 2106180011 ή στην Δ/νση Κηφισίας 59 Μαρούσι, ΤΚ15125 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@telegnous.gr.

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διαθέτει τα κάτωθι πρότυπα αιτήσεων, με τα οποία μπορείτε εύκολα και αποτελεσματικά να ασκήσετε τα δικαιώματα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την επεξεργασία στην οποία προβαίνει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ:

Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την Αίτηση Εναντίωσης που έχετε υποβάλει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αίτηση Ανάκλησης του Δικαιώματος Εναντίωσης.

Αφού τα συμπληρώσετε, αποστείλτε τα στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Λεωφόρος Κηφισίας 56 και Δελφών, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125) ή στο info@telegnous.gr.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει

  • να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησής σας σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Tμήμα ή μέσω gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). Εναλλακτικά, οι Αιτήσεις που στέλνονται μέσω email μπορούν να φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ηλεκτρονική υπογραφή με συνοδεία σχετικού ψηφιακού πιστοποιητικού) αντί επικύρωσης από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Tμήμα. Αιτήσεις χωρίς τη συγκεκριμένη επικύρωση δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την άσκηση του δικαιώματος σας απαιτείται η αποστολή ΜΟΝΟ των συμπληρωμένων προτύπων Αιτήσεων και όχι άλλων εγγράφων. Τυχόν άλλα έγγραφα που αποσταλούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα καταστρέφονται άμεσα. Αν, για την διαμόρφωση απάντησης επί του Αιτήματος, είναι αναγκαία συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να μας τα αποστείλετε.

(1) Παρακαλούμε διαβάστε για την ψηφιακή υπογραφή και την εγκυρότητα της εδώ. Ο κατάλογος με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης για έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής βρίσκεται εδώ.

Σε καμία περίπτωση η ηλεκτρονική υπογραφή δεν ταυτίζεται με φωτοτυπία ή scanning της υπογραφής και αποστολής της με e-mail.